0
0
Subtotal: 0,00
No products in the cart.

PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.2014 roku o  prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktów do kupującego nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego.

 3. Koszty wysyłki zwracanych produktów ponosi kupujący.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
  produktu z powrotem.

 5. W celu odstąpienia od umowy konieczne jest załączenie wraz z towarem do sprzedawcy
  stosownego oświadczenia na piśmie. Dokument powinien zawierać dane: adresowe
  kupującego, datę zakupu towaru, datę odstąpienia od umowy sprzedaży,
  nr konta bankowego informację o zwracanych produktach oraz powód ich zwrotu,
  własnoręczny podpis.

 6. Dodatkowe informacje, można uzyskać pod numerem telefonu +48 605 879 034 lub pod adresem e-mail: sklep@hanefeld-group.pl