0
0
Subtotal: 0,00
No products in the cart.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Rodzaje wysyłki

 1. Organizatorem programu jest sklep pszczelarski epasieka.pl.

 2. W ramach programu rabaty przeznaczone są dla Klientów, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem następujących kanałów dystrybucji:
  a) strony internetowej (www.epasieka.pl)
  b) telefonu (dzwoniąc na nr 697 009 891, 605 879 034)
  c) skrzynki e-mail (sklep@hanefeld-group.pl)
  d) sklepu stacjonarnego

 3. Rabaty mogą być naliczane na podstawie wydanych dokumentów WZ.

 4. Rabaty wynikające ze zrealizowanych zakupów dotyczą produktów oferowanych w cenach regularnych i nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi.

 5. W celu wykorzystania rabatu, Klient powinien poinformować sprzedawcę o zamiarze
  skorzystania z rabatu przed zakończeniem transakcji zakupu.

 6. Przy jednorazowym zakupie Klient ma możliwość skorzystania z następujących upustów:

  Wartość zakupu Upust
  2 000- 5 000 zł 3 %
  5 000- 7 000 zł 5 %
  7 000- 10 000 zł 7 %
  > 10 000 zł 10 %

 7. Wszystkie zakupy dokonane przez Klienta sumują
  się i w przypadku osiągnięcia określonego progu wartości, udzielamy rabatu na wszystkie kolejne zakupy w wysokości:

  Próg sumy zakupów Upust
  2 000- 5 000 zł 1,5 %
  5 000- 7 000 zł 2,5 %
  7 000- 10 000 zł 3,5 %
  > 10 000 zł 5,0 %

 8. Po osiągnięciu określonego progu, Klient może wykorzystać rabaty określone pkt 7 w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego zakupu liczonego do sumy.

 9. Niewykorzystane przez Klienta rabaty we wskazanym w punkcie 8 okresie rozliczeniowym są anulowane.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym
  powiadamianiu o tym Klientów.

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020 r.